Dotace na nákup elektromobilu: Jak se v roce 2020 vyvíjí podpora elektromobility v ČR?

Dotace na nákup elektromobilu představují jeden z nástrojů na podporu elektromobility. Zatímco v západních státech Evropy a ve Skandinávii jsou dotace udělovány každému, kdo si nový automobil s alternativním pohonem zakoupí, v tuzemsku je situace odlišná. Kdo dotaci na elektromobil získá? Jak velký je v roce 2020 příspěvek?  A kolik pro letošní roky bylo vyčleněno financí?

Kdo má na dotaci nárok?

V České republice mají na částečné financování nákupu elektromobilu z dotací nárok pouze firmy, které budou vůz využívat k podnikání. Pro běžné fyzické osoby dotace na elektromobil, stejně jako dotace na automobil na CNG, určená není.    

 • Dotace na elektromobily jsou určeny pouze pro firmy a podnikatele.
 • Příspěvek rozděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 • Zdrojem financí jsou evropské strukturální fondy (ESF).

Pro koho dotace na elektromobil nejsou určené?

Dotace na pořízení elektromobilu jsou striktně nastaveny pouze pro vymezený okruh podporovaných sektorů. V praxi proto převládá větší množství omezujících podmínek. 

 • Dotace nejsou určeny pro hotely, lázně, restaurace.
 • Na dotaci nemají nárok například právníci a finanční poradci.
 • Z dotačního titulu je vyjmuta Praha, jakožto územní správní jednotka NUTS 2.

Jaké jsou v roce 2020 změny v žádosti o dotaci?

Na rozdíl od minulých let, začalo v oblasti dotací na využívání nízkouhlíkových technologií v roce 2020 platit několik zásadních změn. Nově například nebude možné získat příspěvek na luxusní elektromobil. 

 • Dotace nelze uplatnit na vozidla s hybridním pohonem.
 • Pořizovací cena osobního automobilu nesmí překročit 1 250 000 Kč.
 • U užitkových elektromobilů není maximální pořizovací cena stanovena.
 • Minimální výše dotace se zvedla z 50 000 Kč na 250 000 Kč.

Kolik lze z dotací získat?

Pro rozdělení dotací jsou zásadní nejen uznatelné náklady, ale také velikost společnosti. Procentuální výše příspěvku totiž závisí na velikosti firmy.

Výše dotace na pořízení osobního elektromobilu:

 • Malý podnik 30 %
 • Středně velká firma 25 %
 • Velká firma 20 %

Výše dotací na pořízení užitkového elektromobilu:

 • Malý podnik 40 %
 • Středně velká firma 35 %
 • Velká firma 30 %

Kolik financí je na podporu elektromobility vyčleněno?

Letos směřovalo na podporu elektromobility z evropských strukturálních fondů méně financí, než v loňském roce, kdy bylo ve fondu alokováno 200 milionů korun. 

 • Pro rok 2020 bylo na podporu elektromobility vyčleněno 50 milionů korun.
 • Termín pro podání letošních žádostí byl od 6. ledna do 28. května 2020.
 • Rozpočet dotací na elektromobily byl vyčerpán během jednoho měsíce.
 • K 10. 2. 2020 bylo přijato 203 žádostí o dotaci v celkové sumě 92 milionů korun.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu proto navýšilo alokaci na 150 milionů korun.
 • Následně byla vyhlášena v pořadí již 5. výzva na podporu elektromobility s termínem podání žádostí do 28. 6. 2020.

Navazující články

Jaké novinky v distribuci elektřiny přináší aktuální cenová regulace ERÚ pro roky 2021 – 2025?
Jak se bude vyvíjet ochrana přenosové sítě?  Mezi strategické plány Energetického regulačního úřadu (ERÚ) pat...
24. 09. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek
Zlevňování energií vybízí energetické šmejdy k větší aktivitě. Znáte jejich nový trik?
Proč seriózní obchodníci dodržují etický kodex? S předpokládaným zlevňováním elektřiny a plynu začne na energetick...
15. 09. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek

Nové články na Elektrina.co

Jaké novinky v distribuci elektřiny přináší aktuální cenová regulace ERÚ pro roky 2021 – 2025?
Jak se bude vyvíjet ochrana přenosové sítě?  Mezi strategické plány Energetického regulačního úřadu (ERÚ) pat...
24. 09. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek
Zlevňování energií vybízí energetické šmejdy k větší aktivitě. Znáte jejich nový trik?
Proč seriózní obchodníci dodržují etický kodex? S předpokládaným zlevňováním elektřiny a plynu začne na energetick...
15. 09. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek
Černý odběr elektřiny je noční můrou spotřebitelů
V České republice způsobují černé odběry elektřiny ztrátu ve výši asi 6 %, které pochopitelně zaplatíme my všichni os...
08. 09. 2020 | 2 min. čtení
Číst článek