Elektrický odpor: Proč byl Ohmův zákon přijat až desítky let po vyřčení hypotézy?

Jaká je souvislost mezi elektrickým napětím, proudem a elektrickým odporem? Na tom se vědci dlouhá léta nedovedli shodnout. Zatímco německý fyzik Georg Ohm definoval svou hypotézu v roce 1827, její finální uznání proběhlo až 30 let po jeho smrti. Proč se tak stalo? A jaká je definice Ohmova zákona?

Co je to elektrický odpor?

Elektrický odpor je veličina, která vyjadřuje schopnost vodiče vést elektrický proud. Rozdílné vodiče totiž kladou rozdílný elektrický odpor a tím snižují, nebo naopak zvyšují efektivitu přenosu elektrické energie. Elektrický odpor úzce souvisí s elektrickým napětím a s elektrickým proudem.

Velikost elektrického odporu ovlivňuje:

 • Materiál, ze kterého je vodič vyroben
 • Tloušťka vodiče
 • Délka vodiče
 • Vnější teplota
TIP

Víte, že existují látky, u kterých s nízkou teplotou klesá odpor až na nulu? Látky s takovými vlastnostmi jsou označovány za supravodiče. 

Co definuje Ohmův zákon?

Elektrický odpor (R) objevil, definoval, prokázal německý fyzik Georg Simon Ohm v roce 1827. Ohmův zákon říká, že elektrický proud (I) v obvodu je přímo úměrný elektrickému napětí (U)

Z toho vyplývá matematický zápis:

 • I=U/R
 • R=U/I

Elektrický odpor je proto možné chápat jako konstantu úměrnosti mezi elektrickým proudem (I) a elektrickým napětím (U). 

Proč se o uznání hypotézy vedly letité spory?

Přestože definice Ohmova zákona vypadala triviálně, tak zcela triviální nebyla. V době vyřčení hypotézy, tedy v roce 1827 bylo pro Georga Ohma, stejně jako pro ostatní vědce jako například Gustava Kirchhoffa, těžké demonstrovat důkaz hypotézy.

 • Vědeckou obcí Ohmova hypotéza nebyla dlouhá léta přijímána.
 • V roce 1841 získal Georg Ohm vyznamenání od Královské společnosti v Londýně.
 • Ohmův zákon byl vědeckou obcí potvrzen až padesát let od publikování teorie.
 • Stalo se tak třicet let po smrti Georga Ohma.
TIP

Věděli jste, že elektrický vodič s odporem o velikostí 1 Ω znamená, že při proudu 1 A vytvoří úbytek 1 V?

Co je dobré vědět?

Elektrický odpor úzce souvisí s elektrickým proudem a napětím. Pro připomenutí uvádíme jejich definice.

Elektrický proud 

 • Elektrický proud je uspořádaný pohyb elektricky nabitých částic. 
 • Jednotkou elektrického proudu je ampér [A].
 • Měří se ampérmetrem.

Elektrické napětí 

 • Elektrické napětí je rozdíl potenciálů mezi dvěma body elektrického pole.
 • Jednotkou elektrického napětí je volt [V].
 • Měří se voltmetrem.

Elektrický odpor 

 • Elektrický odpor vyjadřuje schopnost vodiče vést elektrický proud.
 • Jednotkou elektrického odporu je ohm [Ω].
 • Měří se ohmmetrem.

Navazující články

O větrných elektrárnách koluje několik mýtů. Víte, jaké jsou ty nejčastější?
Argumenty proti větrným elektrárnám se omílají stále dokola.  Občané upozorňují na hlučnost a změnu rázu k...
19. 04. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek
Co je to Hyperloop a jak ovlivní cestování v budoucnu?
Hyperloop představuje vysokorychlostní transportní systém, za kterým stojí Elon Musk, zakladatel kosmické společnosti SpaceX a automobilky...
01. 04. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek

Nové články na Elektrina.co

O větrných elektrárnách koluje několik mýtů. Víte, jaké jsou ty nejčastější?
Argumenty proti větrným elektrárnám se omílají stále dokola.  Občané upozorňují na hlučnost a změnu rázu k...
19. 04. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek
Jaká budoucnost čeká elektromobily v Česku? Plány jsou ambiciózní
V loňském roce byl schválen Národní akční plán čisté mobility (NAP CM) pro období 2021 až 2027. Jedná se o aktualizov...
14. 04. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek
Netopte „pánu bohu do oken.“ Jak zatočit s úniky tepla jednou provždy?
Únikům tepla lze předejít. Je sice pravdou, že zcela se jich nezbavíte, ale za pomoci revize a zateplení je lze snížit na minimum. Zapotřeb&iacut...
07. 04. 2021 | 3 min. čtení
Číst článek