Energetický mix v ČR: Z jakých zdrojů získáváme energii k výrobě elektřiny?

Elektřina je v českém energetickém mixu vyráběna z několika rozdílných zdrojů. Jaké to jsou? Jaká je jejich účinnost? A v čem spočívají silné a slabé stránky jednotlivých zdrojů energie?

Tepelná energie

Největší zastoupení na výrobě elektřiny má v České republice tepelná energetika. Celkový podíl tepelné energie se pohybuje nad 56 %. V tuzemských tepelných elektrárnách se nejčastěji využívají fosilní paliva v podobě černého a hnědého uhlí (47 %) a zemního plynu (7 %). 

Výhody:

 • Účinnost tepelných elektráren dosahuje 45 %.
 • Vysoká efektivita ve srovnání s obnovitelnými zdroji.
 • Přebytkové teplo bývá využito k vytápění domácností.

Nevýhody:

 • Omezené zásoby fosilních paliv se zvyšujícími se těžebními náklady.
 • Uhelné elektrárny představují nejvíce znečišťující zdroj energie.
 • Spalováním uhlí vzniká velké množství strusky a popela.

Jaderná energie

Jaderná energetika představuje nejefektivnější, avšak technologicky nejsložitější zdroj elektrické energie. V českém energetickém mixu jaderná energetika zaujímá 34 %. Z bezpečnostních důvodů je účinnost jaderných elektráren omezován na 30 až 35 %.

Výhody:

 • Čistý zdroj energie bez škodlivých emisí.
 • Vysoký výkon při minimální spotřebě paliva.
 • Nízké provozní náklady k poměru vyrobené energie.

Nevýhody:

 • Obtížná regulace dodávané elektřiny do elektrické sítě.
 • Problematická likvidace jaderného odpadu.
 • Technologicky obtížné získávání paliva.

Vodní energie

Elektřina získaná z vodních elektráren představuje ekologický a obnovitelný zdroj energie. Vodní elektrárny se na produkci elektřiny v České republice podílí 3 %. Z toho 1 % tvoří přečerpávající elektrárny. Při správné konfiguraci může vodní turbína dosáhnout až 90% účinnosti.

Výhody:

 • Přírodní a obnovitelný zdroj energie.
 • Možnost snadného vyrovnávání energetických špiček.
 • Výborná regulace dodávané elektřiny do elektrické sítě.

Nevýhody:

 • Vysoké pořizovací náklady při stavbě velkých přehrad.
 • Závislost na stabilním průtoku vody na malých řekách.
 • Ekologické dopady při stavbě jezů a velkých přehrad.

Solární energie

Solární energie patří k obnovitelným přírodním zdrojům. Podíl solární energetiky na českém energetickém mixu zaujímá přibližně 3 %. Účinnost solárních panelů se pohybuje okolo 17 %.

Výhody:

 • Nízké provozní náklady.
 • Téměř bezúdržbový provoz.
 • Tichá výroba elektrické energie.

Nevýhody:

 • Závislost na počasí a intenzitě slunečního svitu.
 • Produkce elektřiny pouze během dne.
 • Vysoké pořizovací náklady. 

Větrná energie

Větrné elektrárny představují obnovitelný zdroj elektrické energie. V České republice se větrné elektrárny podílí na produkci elektřiny přibližně 1 %. Účinnost tuzemských větrných elektráren se pohybuje okolo 11 %.

Výhody:

 • Nízké provozní náklady.
 • Provoz bez škodlivých emisí.
 • Minimální dopad na životní prostředí.

Nevýhody:

 • Výkyvy ve výrobě elektrické energie.
 • Vizuální narušení krajinného rázu.
 • Závislost na proudícím větru.

Navazující články

Jaké novinky v distribuci elektřiny přináší aktuální cenová regulace ERÚ pro roky 2021 – 2025?
Jak se bude vyvíjet ochrana přenosové sítě?  Mezi strategické plány Energetického regulačního úřadu (ERÚ) pat...
24. 09. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek
Zlevňování energií vybízí energetické šmejdy k větší aktivitě. Znáte jejich nový trik?
Proč seriózní obchodníci dodržují etický kodex? S předpokládaným zlevňováním elektřiny a plynu začne na energetick...
15. 09. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek

Nové články na Elektrina.co

Jaké novinky v distribuci elektřiny přináší aktuální cenová regulace ERÚ pro roky 2021 – 2025?
Jak se bude vyvíjet ochrana přenosové sítě?  Mezi strategické plány Energetického regulačního úřadu (ERÚ) pat...
24. 09. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek
Zlevňování energií vybízí energetické šmejdy k větší aktivitě. Znáte jejich nový trik?
Proč seriózní obchodníci dodržují etický kodex? S předpokládaným zlevňováním elektřiny a plynu začne na energetick...
15. 09. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek
Černý odběr elektřiny je noční můrou spotřebitelů
V České republice způsobují černé odběry elektřiny ztrátu ve výši asi 6 %, které pochopitelně zaplatíme my všichni os...
08. 09. 2020 | 2 min. čtení
Číst článek