Jak kontrolovat vyúčtování a jak řešit vysoký nedoplatek

V jarním období obdrží řada domácností vyúčtování cen energií. Oprávněnou obavou je nárůst ceny za spotřebu elektřiny, plynu, tepla a příslušných služeb. Poradíme vám, jak se vyznat ve vyúčtování, co kontrolovat i to, jak řešit případné nedoplatky. 

V jarním období obdrží řada domácností vyúčtování cen energií. Oprávněnou obavou je nárůst ceny za spotřebu elektřiny, plynu, tepla a příslušných služeb. Poradíme vám, jak se vyznat ve vyúčtování, co kontrolovat i to, jak řešit případné nedoplatky. 

Výpočet spotřeby energií

Mnoho odběratelů je překvapeno částkou, zobrazenou na konečném vyúčtování energií. Ta jim ale může být známá už v průběhu roku nebo minimálně po odečtu spotřeby energií. Jednou ročně se spotřeba oznamuje distributorovi, odečet provádí oprávněné osoby. Na požádání se prokazují průkazem, pokud vás nezastihnou, máte možnost sdělit hodnoty na měřidlech prostřednictvím formuláře, který je k dispozici. Zpravidla dokládáte i fotografii údajů na měřidle. Podle údajů si můžete cenu spotřeby vypočítat. 
Po získání podkladů zasílá dodavatel roční vyúčtování, řada klientů jej má v emailu nebo v aplikaci samoobsluhy. 

INFO
Při vysokém nedoplatku na elektřině je prvním krokem komunikace s dodavatelem. Řada dodavatelů vychází odběratelům vstříc a hledají cestu k úhradě nedoplatku tak, aby odběratele zatížila co nejméně.

Elektřina a plyn vždy zvlášť 

Každý odběratel obdrží vyúčtování spotřeby elektřiny a plynu, případně dalších služeb jednotlivě. Není možné shrnout veškeré spotřeby do souhrnného vyúčtování, to platí i v případě, že distributorem je stejná firma pro různé druhy energií. 
Může dojít k tomu, že vyúčtování dorazí ve stejnou chvíli nebo každé v jiném termínu.

Správně vystavené vyúčtování obsahuje:

  • Kód a adresa odběrného místa. 
  • Celkové množství spotřebované energie a způsob jejího zjištění. 
  • Celkovou cenu spotřeby a služeb, výši doplatku nebo přeplatku. 
  • Započtení a rozpis záloh na energie. 
  • Zúčtovací období, datum splatnosti a způsob úhrady. 
  • Rozpis plateb a jednotkových cen za energie.

Co kontrolovat na vyúčtování

Jako první kontrolujte osobní údaje, množství spotřebované energie a skutečnost, zda jsou započteny všechny zálohy, které jste uhradily. Roční vyúčtování je zároveň dobrým vodítkem pro porovnání cen ostatních dodavatelů. Můžete využít nejrůznější kalkulačky a zjistit, kolik byste při dané spotřebě zaplatili jinému dodavateli. 
Kontrolujte, zda vám dodavatel neúčtuje cenu vyšší, než je vládou stanovený strop pro letošní rok. Za megawatthodinu elektřiny mohou spotřebitelé zaplatit maximálně 6 tisíc korun (strop nezahrnuje poplatek za distribuci). 

Jak reklamovat vyúčtování

Reklamaci vyúčtování je třeba uplatnit přímo u dodavatele. Uvedete identifikační údaje, kód odběrného místa a důvod reklamace. Reklamaci je třeba vyřizovat písemně ve lhůtě 15 dní, v některých specifických případech může být lhůta pro reklamaci až 30 dní. Lhůta pro reklamaci je vždy na vyúčtování uvedena
Reklamace však nemá odkladný účinek na zaslané vyúčtování. Spotřebitel musí nedoplatek uhradit ve vymezené lhůtě bez ohledu na to, zda vyúčtování reklamoval.

  • K reklamacím dochází často v případě spotřeby u rekreačních objektů. V době odečtu není majitel na místě, spotřebu odhadne a ta se může od skutečné lišit.

S doplatky pomáhají občanské poradny 

Řada domácností se může ocitnout v situaci, že na doplatek za energie nemá prostředky. Na okresní správě sociálního zabezpečení je možné žádat o příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení nebo o mimořádnou okamžitou pomoc. Odběratelům pomáhají i nejrůznější občanské poradny. Ty vyhodnotí smlouvy, zkontrolují vyúčtování a doporučí na který konkrétní příspěvek má občan nárok. 

Navazující články

Whisky vyrobí dobrou náladu i elektřinu
Kolik zdrojů výroby elektrické energie znáte? Zřejmě vyjmenujete několik tradičních a pak jistě vzpomenete i všude skloňované alternativn&...
21. 09. 2023 | 5 min. čtení
Číst článek
Efektivní a bezpečné nabíjení musí znát každý
V současnosti všichni disponujeme zařízením, které funguje za pomoci akumulátoru. A právě jeho správnému nabíjen&iacu...
31. 08. 2023 | 4 min. čtení
Číst článek

Nové články na Elektrina.co

Whisky vyrobí dobrou náladu i elektřinu
Kolik zdrojů výroby elektrické energie znáte? Zřejmě vyjmenujete několik tradičních a pak jistě vzpomenete i všude skloňované alternativn&...
21. 09. 2023 | 5 min. čtení
Číst článek
Efektivní a bezpečné nabíjení musí znát každý
V současnosti všichni disponujeme zařízením, které funguje za pomoci akumulátoru. A právě jeho správnému nabíjen&iacu...
31. 08. 2023 | 4 min. čtení
Číst článek
Vybíráme elektrickou sekačku od A až do Z
Krásně střižený trávník je snem každého majitele rodinného domu se zahradou. Abyste takového cíle dosáhli, musí...
10. 08. 2023 | 5 min. čtení
Číst článek