Jak se určuje výše záloh za elektřinu a co dělat, když s ní nesouhlasíte?

Elektřina v domě se platí zálohově, konečná spotřeba je pak jednou za rok vyúčtována a výsledkem je buď doplatek, nebo přeplatek. Jak se určuje výše záloh, aby se předešlo nepříjemnému doplácení? A co dělat, když se zálohovou částkou nesouhlasíte?

Jak se stanovuje výše záloh za elektřinu?

Zúčtovací období je rozděleno obvykle do 12 měsíců, tedy do 12 měsíčních záloh. Jejich výši si ale dodavatel nesmí určit jen tak ledabyle, je nutné zohlednit tuzemskou legislativy. Měsíční částka za elektřinu by tedy dle zákona měla vycházet z očekávané spotřeby. Při jejím stanovování je nutné zohlednit:

  • historickou spotřebu v daném odběrném místě,
  • růst cen elektřiny.

Pokud je výše záloh adekvátní, pak se nemusíte obávat, že budete každý měsíc elektřinu zbytečně přeplácet a ani vysokých nedoplatků na konci zúčtovacího roku. Ne vždy tomu ale tak je. 

Proč jsou nízké i vysoké zálohy za elektřinu špatně?

Někteří dodavatelé elektřiny na to jdou od lesa a spotřebitelům záměrně výši záloh snižují, nebo naopak navyšují. Setkat se můžete i s upraveným počtem záloh. Proč to energetické společnosti dělají?

  • 1.  Nižší zálohy za elektřinu

Účelově nižší zálohy mají vyvolat v zákazníkovi dojem, že za elektřinu platí méně. Na konci zúčtovacího období se ale na faktuře objeví vysoký nedoplatek, který mylnou představu o levnější elektřině zažene. 

  • 2.  Méně záloh za elektřinu

Požadovat jen deset záloh je obdobnou praktikou jako jejich snižování. Dodavatel v tomto případě opět vyvolá v odběrateli pocit „levné elektřiny,“ doplatek na konci roku ale zákazníka velmi rychle vrátí do reality.

  • 3.  Vyšší zálohy za elektřinu

Opakem nižších záloh jsou vyšší zálohy, které společnosti nastavují v případě jejich finančních potíží. Pokud se pak dodavatel ocitne v insolvenci, jen stěží se odběratel domůže na konci zúčtovacího období svého přeplatku za elektřinu.

Kdy může měnit výši záloh za elektřinu odběratel?

Spotřebitel má právo na úpravu záloh, nejste-li tak spokojeni s tím, kolik za elektřinu každý měsíc platíte, zavolejte na zákaznickou linku vašeho dodavatele. Zároveň ale není možné si zálohy snížit na minimum, které neodpovídá předpokládané spotřebě, stále je nutné vycházet ze zákonem stanovených parametrů.

Kdy může měnit výši záloh za elektřinu dodavatel?

K úpravě záloh ze strany dodavatele může dojít jen za určitých situací.

  • Navýšila se cena dodávky za elektřinu.
  • Zvýšila se spotřeba energie v odběrném místě.
  • Odběratel neplatí zálohy včas a v požadované výši.

Poslední případ je ale velmi diskutabilní a na hraně zákona. 

Nejste-li spokojeni s výší záloh či s jednáním vašeho dodavatele elektřiny, pak jako spotřebitel se můžete domáhat pomoci u Energetického regulačního úřadu.

Navazující články

Nájemné je jen jednou z vybíraných plateb. Jak řešit platby za energie u pronájmu?
Při pronájmu bytu má pronajímatel dvě možnosti. Buď účtovat celkovou cenu včetně služeb, pak se ale vystavuje riziku možného vzniku nedoplatků ne...
11. 07. 2024 | 4 min. čtení
Číst článek
Letošní léto prožijte s nízkou spotřebou elektřiny
V letním období obecně klesá spotřeba energií, protože trávíme více času mimo domov, méně svítíme a přirozeně ...
27. 06. 2024 | 4 min. čtení
Číst článek

Nové články na Elektrina.co

Nájemné je jen jednou z vybíraných plateb. Jak řešit platby za energie u pronájmu?
Při pronájmu bytu má pronajímatel dvě možnosti. Buď účtovat celkovou cenu včetně služeb, pak se ale vystavuje riziku možného vzniku nedoplatků ne...
11. 07. 2024 | 4 min. čtení
Číst článek
Letošní léto prožijte s nízkou spotřebou elektřiny
V letním období obecně klesá spotřeba energií, protože trávíme více času mimo domov, méně svítíme a přirozeně ...
27. 06. 2024 | 4 min. čtení
Číst článek
Vyberte si nejnižší cenu. Ale jak?
Všeobecné zdražování a růst cen energií přiměl mnohé k hledání nejrůznějších úspor. Vyplatí se z...
13. 06. 2024 | 4 min. čtení
Číst článek