Nesouhlasí vám vyúčtování za elektřinu? Využijte možnosti reklamace

Každoroční vyúčtování za elektřinu je občas překvapením pro mnohé z nás. Ta lepší varianta je, když máte přeplatek a vrací vám peníze. V horším případě máte doplatek a musíte uhradit peníze navíc. Co když ale v takovém vyúčtování něco nesedí? Pak byste to měli řešit.
 

Každoroční vyúčtování za elektřinu je občas překvapením pro mnohé z nás. Ta lepší varianta je, když máte přeplatek a vrací vám peníze. V horším případě máte doplatek a musíte uhradit peníze navíc. Co když ale v takovém vyúčtování něco nesedí? Pak byste to měli řešit.

Jak vzniká vyúčtování za elektřinu?

Vyúčtování za elektřinu je jednorázovou záležitostí v každém roce. Vy jako odběratelé platíte měsíční zálohy, na konci daného období se udělá zúčtování a zjistí se, zda musíte ještě něco doplatit nebo vám naopak budou vracet. Odrazovým můstkem při výpočtu roční spotřeby elektřiny je bezpochyby odečet elektroměru. Ten je prováděn odlišnými způsoby.

 • Odečet realizovaný distributorem sítě.
 • Samoodečet prováděný vámi samotnými a nahlášený distributorovi.
 • Spotřeba stanovená odhadem podle předchozí spotřeby.

Z logiky věci jasně vyplývá, že poslední z variant je nejméně přesná. Proto se také nejčastěji setkáte s prvními dvěma.

Kontrolujte celkovou spotřebu a ceny

Pokud vám přijde vyúčtování za elektřinu, vy se na něj letmo podíváte a dlužnou částku obratem uhradíte, jen stěží přijdete na to, že je v něm něco špatně. I když se to nemusí stávat často, každý se někdy splete, a to i dodavatel energie připravující roční vyúčtování. Proto si udělejte malou chvíli pro kontrolu důležitých věcí.

 • Podle elektroměru si zkontrolujte uváděnou spotřebu elektřiny. Samozřejmě s drobnou odchylkou vzhledem k neustálému využívání této komodity.
 • Pozornost věnujte i cenám za kilowatthodinu, které musí odpovídat vámi zvolenému produktu.
INFO

Roční vyúčtování za elektřinu vám přijde buď v papírové podobě do poštovní schránky nebo elektronicky na e-mail. Záleží na tom, co máte nastaveno.

 Reklamaci podávejte vždy písemně

Jestliže během kontroly vyúčtování za elektřinu odhalíte jakékoliv nesrovnalosti, kontaktujte svého dodavatele elektřiny. Ano, telefonní kontakt je asi tím nejrychlejším způsobem. Jenže, co je psáno, to je dáno. A přesně toho se držte. Proto se maximálně informujte o tom, kam máte poslat papírovou nebo elektronickou žádost s reklamací. V tomto směru je vhodné upozornit na dvě důležité lhůty.
 

 • Dodavatel musí reklamaci vyřídit během 15 dní od doby, kdy mu tento podnět doručíte.
 • Po kladném vyřízení reklamace musí dát dodavatel vše do pořádku, a to do třicátého dne od podání reklamace.
INFO

Pokud nastane situace, že dodavatel zjistí pochybení na straně distributora, lhůta na vyřízení reklamace se z 15 dní prodlužuje na 30 dní.

 V okamžiku, kdy je uznáno reklamované vyúčtování za elektřinu, pohlídejte si naplnění termínu finančního vypořádání a kompletní vyřízení problému. Pokud by docházelo k prodlení, můžete o tom informovat Energetický regulační úřad známý pod zkratkou ERÚ, který může takovému subjektu udělit pokutu. Opřít se můžete i o vyhlášku č. 540/2005 Sb., v rámci níž máte dokonce nárok na finanční odškodnění za každý den prodlení.

Reklamace vyúčtování v praxi

Když budete podávat reklamaci na vyúčtování elektřiny, popište důvod takového konání. Klidně přiložte fotografii skutečného stavu elektroměru, platný ceník, podle kterého vám má být účtována elektřina, popřípadě další věci. V závislosti na tom, kde jste odhalili chybu. Nezapomeňte kromě svých osobních údajů, včetně data narození a místa trvalého pobytu uvést i ostatní podstatné informace.

 • Adresa místa odběru
 • Číslo odběrného místa
 • Zákaznické číslo
 • Číslo reklamované faktury

Věřte, že trocha obezřetnosti při kontrole vyúčtování za elektřinu se určitě vyplatí.

Navazující články

Elektrokola nabízí nové možnosti cykloturistiky
Ještě před několika lety jste mohli na cyklostezkách a na silnicích potkat pouze klasická jízdní kola. V posledních letech se v&sca...
01. 07. 2022 | 5 min. čtení
Číst článek
Evropská unie se činí. Jednotné nabíječky už se blíží
Dost bylo dohadů, průtahů a odkládání. Evropská unie udělala po letech další krok k nastolení jednotné nabíječky pro ...
24. 06. 2022 | 3 min. čtení
Číst článek

Nové články na Elektrina.co

Elektrokola nabízí nové možnosti cykloturistiky
Ještě před několika lety jste mohli na cyklostezkách a na silnicích potkat pouze klasická jízdní kola. V posledních letech se v&sca...
01. 07. 2022 | 5 min. čtení
Číst článek
Evropská unie se činí. Jednotné nabíječky už se blíží
Dost bylo dohadů, průtahů a odkládání. Evropská unie udělala po letech další krok k nastolení jednotné nabíječky pro ...
24. 06. 2022 | 3 min. čtení
Číst článek
Elektromobil vás prochladnout nenechá. Jak dlouho vydrží elektromobil vytápět v koloně?
Vytápění v zácpách K pokusům se odhodlalo několik majitelů elektromobilů a vybrali si zácpy, které jsou v zahraničí běžné...
16. 06. 2022 | 3 min. čtení
Číst článek