Používání elektřiny od A až do Z – II. díl

Jako koncový odběratel máte nárok na kvalitní elektrickou energii. Proto musí dodavatelé splňovat jisté standardy, aby bylo dosaženo odpovídajících kvalitativních parametrů. Ty jsou definovány standardy Evropské unie a uvedeny v normách ČSN 50 160.

Tím základním předpokladem pro správné fungování vašich spotřebičů je bezpochyby velikost napětí v síti. V tomto případě jde o dva typy napětí.

  • Fázové napětí v síti nízkého napětí 230 V.
  • Sdružené napětí v síti nízkého napětí 400 V.

Zde platí tolerance 10 %, takže v případě napětí 400 V je to 360 V. S tímto tématem je třeba zmínit ještě jedno pravidlo. V toleranci musí být 95 % průměrných hodnot napětí v desetiminutových měřících intervalech v průběhu každého dne.

Symetrie elektrického napětí a kmitočet

Na kvalitu elektřiny má vliv také sinusový průběh a symetrie napětí. Tyto parametry jsou do značné míry ovlivňovány množstvím a typem připojených zařízení u koncového zákazníka. Proto distributoři energií své sítě důkladně monitorují a na základě vyhodnocených parametrů pak provádí vhodné technické úpravy vedoucí k ideálnímu průběhu napětí.

Dalším z parametrů sítě je kmitočet. Jeho jmenovitá hodnota je 50 Hz a v případě normálních podmínek je tolerována odchylka ve výši 1 % po 99,5 % roku.

Pozor!

Citlivé a speciální přístroje připojené ke standardní kvalitě elektrické energie mohou kvůli své ochraně vyžadovat jistá technická opatření. 

Kvalita elektrické energie v Česku

Všichni distributoři elektrické energie v České republice důsledně plní výše uvedené a všechny ostatní standardy dle normy ČSN 50 160. Taková elektřina naprosto dostačuje k použití běžných elektrických spotřebičů v domácnostech. 

Pro zapojení některých spotřebičů je však udělat jistá technická opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

Typickým příkladem jsou zvlášť citlivé přístroje na přepětí:

  • Audiovizuální technika a video přístroje
  • Počítače, telefonní ústředny a satelity
  • Mikrozdroje, faxy a další

Opakem toho jsou spotřebiče citlivé na podpětí:

  • Automatické pračky
  • Mrazničky
  • Ledničky

To samé platí i u třífázových motorů, které je zapotřebí ochránit před přetížením. I zde musí být zvoleno vhodné technické řešení, aby nedocházelo ke ztrátám napětí, změnám frekvence a k napěťovým kmitům.

Navazující články

Jaké novinky v distribuci elektřiny přináší aktuální cenová regulace ERÚ pro roky 2021 – 2025?
Jak se bude vyvíjet ochrana přenosové sítě?  Mezi strategické plány Energetického regulačního úřadu (ERÚ) pat...
24. 09. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek
Zlevňování energií vybízí energetické šmejdy k větší aktivitě. Znáte jejich nový trik?
Proč seriózní obchodníci dodržují etický kodex? S předpokládaným zlevňováním elektřiny a plynu začne na energetick...
15. 09. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek

Nové články na Elektrina.co

Jaké novinky v distribuci elektřiny přináší aktuální cenová regulace ERÚ pro roky 2021 – 2025?
Jak se bude vyvíjet ochrana přenosové sítě?  Mezi strategické plány Energetického regulačního úřadu (ERÚ) pat...
24. 09. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek
Zlevňování energií vybízí energetické šmejdy k větší aktivitě. Znáte jejich nový trik?
Proč seriózní obchodníci dodržují etický kodex? S předpokládaným zlevňováním elektřiny a plynu začne na energetick...
15. 09. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek
Černý odběr elektřiny je noční můrou spotřebitelů
V České republice způsobují černé odběry elektřiny ztrátu ve výši asi 6 %, které pochopitelně zaplatíme my všichni os...
08. 09. 2020 | 2 min. čtení
Číst článek