Reklamace a stížnosti u energií. Třetina se týká záloh

Pokud zákazník není spokojen s některou položkou na faktuře za energie, může si stěžovat u dodavatele. Když neuspěje, má možnost podat podnět k Energetickému regulačnímu úřadu. Letos jich lidé podali více než deset tisíc. Třetina si stěžuje na vysoké zálohy. 
 

Pokud zákazník není spokojen s některou položkou na faktuře za energie, může si stěžovat u dodavatele. Když neuspěje, má možnost podat podnět k Energetickému regulačnímu úřadu. Letos jich lidé podali více než deset tisíc. Třetina si stěžuje na vysoké zálohy. 

Dodavatel má nárok zvýšit odběrateli cenu, pokud smlouva není uzavřena s takzvanou fixovanou cenou. U jiného typu smluv je navyšování možné, dodavatel je ale povinen navýšení ceny řádně oznámit. Samotná výše záloh je jen jedním z problémů, odběratelé nejčastěji reklamovali způsob stanovení výše zálohy
Dodavatelé energií mají povinnost řádně a včas zvýšení záloh oznámit. Pokud je oznámení provedeno chybně nebo není včasné, změna ceny je podle energetického zákona neúčinná. 

INFO
Ti, kteří stihli po dodavateli poslední instance ihned fixovat ceny, mají téměř třetinové náklady oproti některým nově uzavřeným smlouvám.

 Jak musí dodavatel oznámit zvýšení ceny

Podle energetického zákona je dodavatel povinen oznámit navýšení záloh adresně, konkrétně a jasně. Pokud některá z podmínek není splněna, může odběratel rozporovat jak nastavení výše záloh, tak samotné zdražení. Výše vypočtené zálohy musí odpovídat důvodně očekávané spotřebě. Obvykle se pro přepočet používá průměrná měsíční spotřeba z minulého období. Jakmile je známá hodnota průměrné spotřeby, dodavatel ji vynásobí aktuální cenou energie. Výsledná částka je maximální výše zálohy, kterou může účtovat. 

  • Každý odběratel si může spočítat průměrnou spotřebu a výši záloh z ročního vyúčtování.

 Vysoké zálohy, náročné vymáhání

Příliš vysoké zálohy znamenají, že si ukládáme peníze na účet dodavatele. Oproti spořícímu účtu ale nedostáváme žádné úroky a co je horší, nemůžeme s obnosem volně disponovat. Dodavatel má v průběhu roku dostatek volných peněžních prostředků a prakticky není omezen při nakládání s nimi. Pokud by se dostal dodavatel do platební neschopnosti, odběratelé energií se budou jen těžko domáhat úhrady. 

Nízké zálohy, problém s doplatkem

Stanovit nízkou zálohu je lákavé, jelikož nemáte povinnost tak vysoké fixní měsíční sazby. Záloha ale na konci roku dostojí svému názvu a celková její výše je odečtena od vyčíslené spotřeby. Když jsou zálohy příliš nízké, na konci roku může být předepsán doplatek ve výši desítek tisíc korun. Tak vysoký jednorázový výdaj má domácnost bez úspor problém uhradit. 
Na Energetický regulační úřad se obrátilo i mnoho těch, kterým zálohy nebyly průběžně navýšeny a je po nich vyžadován vysoký doplatek. 
Odběratelé mají nárok výši stanovené zálohové platby reklamovat, pokud jim dodavatel neposkytne dostatečné zdůvodnění, mohou spotřebitelé podat podnět k Energetickému regulačnímu úřadu.

  • Pro orientační stanovení záloh můžete využít kalkulátor nebo návod na stránkách ERÚ.

Úsporný tarif v zálohách 

Od října se do záloh promítá takzvaný úsporný tarif. Jedná se o státní příspěvek, cena pro odběratele je zastropována. Výše záloh se snižuje automaticky, dokud není vyčerpán státní příspěvek 3 500 Kč (respektive 2 000 Kč). 

Navazující články

Úspory ve vytápění se mohou prodražit. Zaplatíte nejen vlastním zdravím
Jednoduché doporučení zní, nastavte termostat na o dva stupně nižší teplotu a raději oblečte další kus oděvu. Mnozí si ale d...
08. 12. 2022 | 3 min. čtení
Číst článek
Robot na nabíjení. Češi vynalezli mobilní nabíječku elektromobilů
Elektromobily a další vozidla na alternativní pohon jsou budoucností dopravy, o tom není sporu. Problematické je ale jejich dlouhé ...
01. 12. 2022 | 3 min. čtení
Číst článek

Nové články na Elektrina.co

Úspory ve vytápění se mohou prodražit. Zaplatíte nejen vlastním zdravím
Jednoduché doporučení zní, nastavte termostat na o dva stupně nižší teplotu a raději oblečte další kus oděvu. Mnozí si ale d...
08. 12. 2022 | 3 min. čtení
Číst článek
Robot na nabíjení. Češi vynalezli mobilní nabíječku elektromobilů
Elektromobily a další vozidla na alternativní pohon jsou budoucností dopravy, o tom není sporu. Problematické je ale jejich dlouhé ...
01. 12. 2022 | 3 min. čtení
Číst článek
Úsporný tarif na celý příští rok? Ne! Pouze letos
Letos v říjnu byl do prvních záloh promítnut vládní příspěvek na vysoké energie. Takzvaný úsporný tarif...
24. 11. 2022 | 4 min. čtení
Číst článek