Stěhování se bez přepisu elektřiny neobejde. Jak na to?

Se stěhováním je spjata celá řada vyřizování, jednou z nich je i přepis elektřiny. Zapotřebí je se odhlásit od odběru elektrické energie v původním místě bydliště a přihlásit v novém. Jak tento proces provést bez chyb a zbytečného prodlužování?

Dodávka elektrické energie se váže ke konkrétnímu odběrnému místu, elektroměr si s sebou ale do nového bydlení nevezmete, proto je potřeba se odhlásit a přepsat se jinam. Pakliže se stěhujete, je zapotřebí kontaktovat dodavatele elektřiny a požádat ho:

  • o ukončení dodávek,
  • nebo o přepis odběrného místa na nového majitele či nájemníka.

Nebojte, nejedná se o žádný zdlouhavý proces, obvykle stačí stáhnout a vyplnit potřebné formuláře, které najdete na webu dodavatele.

Co a kdo je potřeba k přepisu elektřiny?

K přepisu elektřiny se to bez obou stran neobejde. Kromě vás bude potřeba i původní, popřípadě nový odběratel. 

  • U novostavby je druhou stranou developer nebo jiný smluvní partner, který zařizuje prodej.
  • Pokud není u novostavby přípojka, nejedná se o přepis elektřiny, nýbrž o sjednání nového odběrného místa.

A jaké dokumenty je nutné mít připravené při přepisu elektřiny?

  • Žádost o převod odběru elektřiny
  • Předávací protokol
  • Doklad o vlastnictví, popřípadě dokument o vztahu k odběrnému místu (nájemní smlouva, kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, darovací smlouva, doklad o dědictví)
  • Plná moc pronajímatele (v případě, že budete na novém odběrném místě nájemcem)
Co je to předávací protokol?

Předávací protokol je důležitým formulářem, který energetickou společnost informuje o stavu elektroměru. Zapotřebí je tak provést samoodečet zařízení a uvést aktuální stavy na měřidle. Pokud předávací protokol není dodán, provádí se přepis odhadem. V takovém případě se ale může stát, že budete muset zaplatit část spotřeby někoho jiného. 

Jak na samoodečet elektroměru?

Samoodečet by vždy měly provádět obě strany, tedy jak původní, tak i budoucí odběratel. Nezbytné údaje je nutné vyplnit do příslušného formuláře pro energetickou společnost a stvrdit podpisy. A jak takový samoodečet elektroměru provést? Potřebovat budete:

  • číslo EAN, což je 18místný identifikátor odběrného místa, který najdete na vyúčtování, nebo číslo elektroměru,
  • odečtené stavy v kWh (čísla se uvádí bez desetinného místa a nezaokrouhlují se).

Kdy je proces přepisu ukončen?

Přepis elektřiny je ve finále, jakmile původní odběratel obdrží ukončovací fakturu, kde se dozví, zda má přeplatek či nedoplatek. Pokud při přepisu původní odběratel nespolupracuje, je nutné podepsat čestné prohlášení, že dotyčného nemůžete zastihnout a že už v dané nemovitosti nebydlí. Energetickou společností je následně automaticky odhlášen. V takovém případě stačí stav elektroměru stvrdit pouze jedním podpisem.

Navazující články

Jaké novinky v distribuci elektřiny přináší aktuální cenová regulace ERÚ pro roky 2021 – 2025?
Jak se bude vyvíjet ochrana přenosové sítě?  Mezi strategické plány Energetického regulačního úřadu (ERÚ) pat...
24. 09. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek
Zlevňování energií vybízí energetické šmejdy k větší aktivitě. Znáte jejich nový trik?
Proč seriózní obchodníci dodržují etický kodex? S předpokládaným zlevňováním elektřiny a plynu začne na energetick...
15. 09. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek

Nové články na Elektrina.co

Jaké novinky v distribuci elektřiny přináší aktuální cenová regulace ERÚ pro roky 2021 – 2025?
Jak se bude vyvíjet ochrana přenosové sítě?  Mezi strategické plány Energetického regulačního úřadu (ERÚ) pat...
24. 09. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek
Zlevňování energií vybízí energetické šmejdy k větší aktivitě. Znáte jejich nový trik?
Proč seriózní obchodníci dodržují etický kodex? S předpokládaným zlevňováním elektřiny a plynu začne na energetick...
15. 09. 2020 | 3 min. čtení
Číst článek
Černý odběr elektřiny je noční můrou spotřebitelů
V České republice způsobují černé odběry elektřiny ztrátu ve výši asi 6 %, které pochopitelně zaplatíme my všichni os...
08. 09. 2020 | 2 min. čtení
Číst článek