Zelená energie: Obnovitelné zdroje v boji proti růstu cen energií

Cena energii v eurozóně stoupla meziročně o celých 32 %. Prudký nárůst cen ropy a zemního plynu způsobil výrazné zdražení elektřiny. V návaznosti na růst burzovních cen elektřiny stoupá také tržní hodnota obnovitelných zdrojů. Vyhrají zelené energie v boji proti nekontrolovatelnému růstu cen? A jaká bude jejich budoucnost?

Cena energii v eurozóně stoupla meziročně o celých 32 %. Prudký nárůst cen ropy a zemního plynu způsobil výrazné zdražení elektřiny. V návaznosti na růst burzovních cen elektřiny stoupá také tržní hodnota obnovitelných zdrojů. Vyhrají zelené energie v boji proti nekontrolovatelnému růstu cen? A jaká bude jejich budoucnost?

Po celých osmi letech bude znovuobnovena podpora obnovitelných zdrojů energie. V roce 2013 totiž došlo k jejímu zastavení, což dalo pomyslnou stopku vývoji nových projektů. V září letošního roku však byla schválena novela zákona o podporovaných zdrojích energie, která bude zásadní pro transformaci české energetiky.

Mezi obnovitelné zdroje energie patří především:

 • sluneční energie,
 • větrná energie,
 • vodní energie,
 • biomasa.

Výhodnost energie z obnovitelných zdrojů roste

Dle Komory OZE vzroste zejména podíl slunečních a větrných zdrojů, a to o až trojnásobně, z dosavadních 14 % na 43 %. Hnacím motorem této proměny je převážně zvýšený zájem o čistou, a hlavně levnější energii.

INFO

Aktuálně z obnovitelných zdrojů pochází přes 15 % spotřebované energie. Do deseti let by mělo být pokrytí spotřeby obnovitelnými zdroji až dvojnásobné.

Investice do obnovitelných zdrojů je dlouhodobým řešením

Modernizace energetiky je dlouhodobým řešením umožňujícím postupnou diverzifikaci, decentralizaci a s tím související zvýšení bezpečnosti dodávek energie. Jsou to především investice do obnovitelných zdrojů, které mají přispět ke stabilizaci energetického trhu.

Větrné zdroje

Dle nové studie Akademie věd ČR jsou u nás podmínky pro stovky dalších větrných elektráren, které mohou do roku 2040 zajistit až třetinu spotřeby elektřiny v Česku. Umožňuje to zdejší terén i klima. Optimismus vyvolává také vládou schválený národní energeticko-klimatický plán, který předpokládá do roku 2030 nárůst instalovaného výkonu větrných elektráren o 600 megawattů. V přepočtu na dnešní spotřebu je to přibližně 2,9% nárůst.

Solární energie

Zdražení energií vede také k rychlejšímu rozvoji a výhodnosti fotovoltaických elektráren. Pořízení vlastní fotovoltaiky se tak jeví jako racionální řešení. 

 • Nízké provozní náklady,
 • dlouhá životnost,
 • ochrana vůči výpadkům proudu,
 • ekologičnost,
 • možnost dotace až 200 tisíc korun,
 • vyšší vstupní investice,
 • přísun slunečního záření kolísá, proto je nutné použít doplňkový zdroj.

Díky dotacím z programu Nová zelená úsporám si dnes vlastní sluneční elektrárnu může pořídit téměř kdokoliv. Blíže se tomuto tématu věnujeme v článku Zbavte se závislosti na předražené elektřině ze sítě. Sluneční energie je zdarma.

Vodní zdroje

V České republice sice nejsou přírodní podmínky pro budování velkých vodních energetických děl ideální, v rámci obnovitelných zdrojů ale vynikají. Slouží jako výborný doplňkový zdroj při výrobě elektrické energie.

POZOR!

Přečerpávací vodní elektrárny a malé vodní elektrárny s instalovaným výkonem nad 10 MW se dle metodiky EU se neposuzují jako zařízení vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Využití biomasy

Nejvýznamnějším palivem pro centrální výrobu tepla je stále uhlí. V nejbližší budoucnosti však budou muset teplárny přejít na alternativní řešení. Ve hře je zemní plyn a biomasa, která je narozdíl od sluneční nebo větrné energie, zdrojem vyčerpatelným.

Její spalování je však jedním z kroků k dosažení uhlíkové neutrality a cenově vychází mnohem výhodněji než elektřina nebo plyn. K této variantě se uchylují také mnohé domácnosti.

Co si o nahraditelnosti zdrojů myslí občané?

Na tom, zda je možné nahradit klasické zdroje větrnou energií, slunečním zářením nebo spalování biomasy, se občané neshodují. Dle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR 47 % oslovených nahraditelnost kvituje, 42 % obyvatelstva je však opačného názoru a zbylých 11 % je stále nerozhodných. Zároveň si téměř 75 % obyvatel myslí, že spotřeba elektřiny bude dále růst.

Dle dat z dalšího výzkumu by drtivá část populace podpořila větší výstavbu solárních panelů, 59 % dotazovaných pak uvedlo, že by podpořilo výstavbu větrné elektrárny nebo solárního parku v místě svého bydliště.

Navazující články

Whisky vyrobí dobrou náladu i elektřinu
Kolik zdrojů výroby elektrické energie znáte? Zřejmě vyjmenujete několik tradičních a pak jistě vzpomenete i všude skloňované alternativn&...
21. 09. 2023 | 5 min. čtení
Číst článek
Efektivní a bezpečné nabíjení musí znát každý
V současnosti všichni disponujeme zařízením, které funguje za pomoci akumulátoru. A právě jeho správnému nabíjen&iacu...
31. 08. 2023 | 4 min. čtení
Číst článek

Nové články na Elektrina.co

Whisky vyrobí dobrou náladu i elektřinu
Kolik zdrojů výroby elektrické energie znáte? Zřejmě vyjmenujete několik tradičních a pak jistě vzpomenete i všude skloňované alternativn&...
21. 09. 2023 | 5 min. čtení
Číst článek
Efektivní a bezpečné nabíjení musí znát každý
V současnosti všichni disponujeme zařízením, které funguje za pomoci akumulátoru. A právě jeho správnému nabíjen&iacu...
31. 08. 2023 | 4 min. čtení
Číst článek
Vybíráme elektrickou sekačku od A až do Z
Krásně střižený trávník je snem každého majitele rodinného domu se zahradou. Abyste takového cíle dosáhli, musí...
10. 08. 2023 | 5 min. čtení
Číst článek