Eneka Dvojka recenze, hodnocení

Hodnocení Eneka s.r.o. hodnotilo 0 uživatelů
Hodnotit
Filtr (2)
Cena za kWh vč. DPH
1,78 Kč
Měsíční poplatek vč. DPH
70,18 Kč
Doporučená měsíční záloha
1 314 Kč

Platba za distribuci

Fakturační období od 7.7.2022 do 7.7.2023

Popis položky Množství Jednotková cena bez DPH Cena celkem bez DPH
Spotřeba elektřiny VT 2 730 kWh 1,77 Kč 4 838,95 Kč
Spotřeba elektřiny NT 0 kWh 0 Kč 0 Kč
Stálá měsíční platba za kapacitu 12 měsíců 82 Kč 984 Kč
Cena celkem 5 822,95 Kč

Platba za distribuční služby

Popis položky Množství Jednotková cena bez DPH Cena celkem bez DPH
Poplatek OTE 12 měsíců 5,08 Kč 60,96 Kč
Systémové služby 2,73 MWh 77,12 Kč 210,54 Kč
Obnovitelné zdroje 2,73 MWh 495 Kč 2 579,85 Kč
Cena celkem 2 851,35 Kč

Platba za služby dodávky

Popis položky Množství Jednotková cena bez DPH Cena celkem bez DPH
Spotřeba elektřiny VT 2 730 kWh 1,48 Kč 4 033,3 Kč
Měsíční poplatek za odběrné místo 12 měsíců 58,25 Kč 698,99 Kč
Cena celkem 4 732,29 Kč

Daň z elektřiny

Popis položky Množství Jednotková cena bez DPH Cena celkem bez DPH
Daň z elektřiny 2,7300 MWh 28,3 Kč 77,26 Kč
Cena celkem 77,26 Kč

Celkový souhrn

Dodávka elektřiny Základ DPH DPH Celkem
Cena za distribuci 5 822,95 Kč 989,9 Kč 6 812,85 Kč
Cena za distribuční služby 2 851,35 Kč 484,73 Kč 3 336,08 Kč
Obchod s elektřinou 4 732,29 Kč 804,49 Kč 5 536,78 Kč
Daň z elektřiny 77,26 Kč 13,13 Kč 90,39 Kč
Cena celkem 13 483,85 Kč 2 292,26 Kč 15 776,11 Kč

Informace o produktu Eneka Dvojka

Zaplatím něco za změnu dodavatele elektřiny?
Pokud přejdete s elektřinu ke společnosti Eneka s.r.o., tak za tento krok rozhodně nic platit nebudete. Dodavatel za vás vyřídí všechny potřebné náležitosti a papírování zcela bezplatně.
Jak často mění společnost ceny elektřiny?
K takovému kroku Eneka s.r.o. přistupuje obvykle jednou za rok. A to kvůli změnám cen na komoditních burzách, na které musí reagovat.
Jakým způsobem platit měsíční zálohy a jak je to s nedoplatky?
Pravidelné měsíční zálohy lze hradit složenkou, inkasem nebo trvalým příkazem z bankovního účtu. Využít pochopitelně můžete také služby SIPO. Co se týče vzniklých nedoplatků v rámci ročního vyúčtování, ty jsou hrazeny buď jednorázovým příkazem k úhradě či formou složenky.
Změní se u mě něco přechodem k Eneka s.r.o.?
Změnou dodavatele elektřiny ve prospěch Eneka s.r.o. se pro vás nic nemění. Odečty elektroměru bude nadále zajišťovat stávající distributor. Vy maximálně získáte přidružené bonusy, jakými jsou nízké ceny elektřiny, přednostní termíny servisů Eneka s.r.o. a bonusovou kartu Eneka.
Co musím udělat pro změnu dodavatele elektřiny?
Stačí, když prostřednictvím online formuláře kontaktujete společnost Eneka s.r.o. S ní uzavřete smlouvu o sdružených službách, jejíž součástí bude plná moc.
Jak provést přepis odběrného místa?
Pokud došlo ke změně vlastníka nemovitosti, kam společnost Eneka s.r.o. dodává elektřinu, stačí využít jen interního přepisu. K tomu slouží příslušný online formulář. Ten odešlete z pohodlí domova elektronickou cestou a vše je vyřízeno. Popřípadě se na další podrobnosti zeptáte na telefonní lince 606 789 733.

O společnosti Eneka s.r.o.

Kontakt pro klienty: 606 789 733
Sídlo společnosti: Obřanská 915/101A,
614 00 Brno-Maloměřice a Obřany
E-mail: info@eneka.cz
Web: https://www.eneka.cz/
IČ: 276 71 267