General Energy Elektřina Standard recenze, hodnocení

Hodnocení General Energy a. s. hodnotilo 18 uživatelů
Hodnotit
Filtr (2)
Cena za kWh vč. DPH
1,59 Kč
Měsíční poplatek vč. DPH
72,6 Kč
Doporučená měsíční záloha
1 275 Kč

Platba za distribuci

Fakturační období od 7.7.2022 do 7.7.2023

Popis položky Množství Jednotková cena bez DPH Cena celkem bez DPH
Spotřeba elektřiny VT 2 730 kWh 1,77 Kč 4 838,95 Kč
Spotřeba elektřiny NT 0 kWh 0 Kč 0 Kč
Stálá měsíční platba za kapacitu 12 měsíců 82 Kč 984 Kč
Cena celkem 5 822,95 Kč

Platba za distribuční služby

Popis položky Množství Jednotková cena bez DPH Cena celkem bez DPH
Poplatek OTE 12 měsíců 5,08 Kč 60,96 Kč
Systémové služby 2,73 MWh 77,12 Kč 210,54 Kč
Obnovitelné zdroje 2,73 MWh 495 Kč 2 579,85 Kč
Cena celkem 2 851,35 Kč

Platba za služby dodávky

Popis položky Množství Jednotková cena bez DPH Cena celkem bez DPH
Spotřeba elektřiny VT 2 730 kWh 1,32 Kč 3 602,78 Kč
Měsíční poplatek za odběrné místo 12 měsíců 60,26 Kč 723,1 Kč
Cena celkem 4 325,88 Kč

Daň z elektřiny

Popis položky Množství Jednotková cena bez DPH Cena celkem bez DPH
Daň z elektřiny 2,7300 MWh 28,3 Kč 77,26 Kč
Cena celkem 77,26 Kč

Celkový souhrn

Dodávka elektřiny Základ DPH DPH Celkem
Cena za distribuci 5 822,95 Kč 989,9 Kč 6 812,85 Kč
Cena za distribuční služby 2 851,35 Kč 484,73 Kč 3 336,08 Kč
Obchod s elektřinou 4 325,88 Kč 735,4 Kč 5 061,28 Kč
Daň z elektřiny 77,26 Kč 13,13 Kč 90,39 Kč
Cena celkem 13 077,44 Kč 2 223,16 Kč 15 300,6 Kč

Informace o produktu General Energy Elektřina Standard

Jak probíhá změna dodavatele elektřiny?
Celý proces má pod taktovkou společnost General Energy a. s. Stačí, když jí udělíte plnou moc a ona za vás vypoví smlouvu s předchozím dodavatelem. Současně uzavřete smlouvu s General Energy a. s. Vše tak proběhne hladce a bez komplikací.
Od kdy je platná smlouva s General Energy a. s.?
Platnost a účinnost smlouvy začíná jejím podpisem.
Jak je to s přeplatkem za elektřinu?
Dle všeobecných obchodních podmínek General Energy a. s. je přeplatek za minulé roční období automaticky převáděn k úhradě měsíčních záloh v nadcházejících měsících. Pokud však zákazník požádá, bude mu přeplatek navrácen na jeho bankovní účet.
Kdy budou prováděny odečty elektroměru?
V tomto případě se nic nemění a vše zůstává jako doposud. Odpočet elektroměru totiž provádí distributor elektrické soustavy.
Jakým způsobem nahlásit změnu v aktuální smlouvě?
Pokud dojde k jakékoliv změně ve smlouvě, je třeba tuto změnu neprodleně nahlásit. Provést to můžete tím nejjednodušším způsobem. A to prostřednictvím zákaznické linky. Popřípadě využijete změnový formulář na webových stránkách dodavatele.
Jak dlouho potrvá změna dodavatele elektřiny?
Změna dodavatele se do značné míry odvíjí od toho, jakou máte uzavřenou smlouvu s předchozím, respektive současným dodavatelem. Pokud jde o smlouvu na dobu neurčitou, počítejte s tříměsíční výpovědní lhůtou. Ta však může být i kratší. V případě smlouvy na dobu určitou může být výpověď komplikovanější. To je ale individuální záležitostí.

O společnosti General Energy a. s.

Kontakt pro klienty: 840 333 777
Sídlo společnosti: Mariánské nám. 1/617,
617 00 Brno-jih
E-mail: info@generalenergy.cz
Web: https://www.general-energy.eu/
IČ: 06935427